Aktywna Tablica – Informacja o planowanych sposobach korzystania z pomocy dydaktycznych

Planowane sposoby wykorzystania tablicy interaktywnej / monitora interaktywnego – nasze propozycje

 • Pisanie i rysowanie na tablicy interaktywnej / monitorze interaktywnym oraz praca uczniów i nauczycieli z powstałym obrazem.
 • Korzystanie podczas lekcji z różnorodnych zasobów internetowych (plansz, słowników, encyklopedii), programów edukacyjnych, otwartych zasobów edukacyjnych i bezpłatnego oprogramowania.
 • Włączanie i angażowanie uczniów w proces tworzenia treści edukacyjnych (np. zadania w formie prezentacji).
 • Przygotowywanie przez nauczycieli konspektu lekcji (z uwzględnieniem ćwiczeń interaktywnych) w oprogramowaniu tablicy interaktywnej / monitora interaktywnego.
 • Samodzielne przygotowywanie przez nauczycieli materiałów edukacyjnych do wykorzystania podczas lekcji i dzielenie się nimi z innymi nauczycielami (co wpłynie na zwiększenie ilości materiałów dydaktycznych w placówce).
 • Dostosowanie treści edukacyjnych dla indywidualnych potrzeb uczniów (w tym dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie).
 • Możliwość nagrywania prowadzonej lekcji w celu późniejszego jej analizowania lub przekazania uczniom w celu powtórki materiału.
 • Wyświetlanie filmów, zdjęć, obrazów graficznych jako uzupełnienie czy tło do omawianych problemów.
 • Praca z różnymi rodzajami plików (pliki tekstowe, graficzne, animacje).
 • Praca z podręcznikami w wersji elektronicznej i interaktywnej.
 • Utworzenie nauczycielskiego zespołu samokształceniowego, w celu wymiany doświadczeń między nauczycielami wykorzystującymi tablice interaktywne / monitory interaktywne, propagowanie dobrych praktyk.
 • Możliwość realizowania na zajęciach z języków obcych internetowych projektów międzynarodowych np. w ramach e-twiningu.

Zapraszamy do kontaktu z nami – odpowiemy na wszelkie pytanie dotyczące programu “Aktywna Tablica”, pomożemy dobrać odpowiedni sprzęt, wypełnić wniosek i pozyskać fundusze dla Państwa szkoły.

telefon 12 410 86 10
komórka 724 999 106

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą zgodną z wymaganiami projektu “Aktywna Tablica”