Oprogramowanie edukacyjne eBeam – eBeam Education Suite

Paleta narzędzi eBeam

Zalety oprogramowania eBeam

  • Intuicyjna paleta narzędzi umożliwiająca natychmiastowy dostęp do narzędzi i funkcji tablicy.
  • Praca z wszystkimi aplikacjami zewnętrznymi, możliwość dodawania adnotacji oraz zapisywania notatek w Skoroszycie.
  • Integracja z Microsoft PowerPoint – wszelkie notatki naniesione na prezentacje mogą zostać zapisane jako obiekty PowerPointa.
  • Wbudowana w Skoroszyt bogata galeria zasobów edukacyjnych i prezentacyjnych (obrazy, animacje).
  • Możliwość zapisywania całego pulpitu lub jego fragmentów , nagrywanie wraz z dźwiękiem filmów z przeprowadzanych zajęć.
  • Zintegrowane oprogramowanie konferencyjne (NetMeeting) umożliwiające wielu osobom (niezależnie od ich lokalizacji na świecie) pracę na dokumencie tworzonym w Skoroszycie.
  • Wiele formatów zapisu prezentacji – ESB, PDF, JPG, BMP, PNG, TIF, prezentacja lub pokaz slajdów programu PowerPoint, HTML – strona internetowa.
  • Możliwość wielokrotnego ponownego odtwarzanie notatek wykonanychw Skoroszycie podczas zajęć.

Zintegrowane oprogramowanie konferencyjne NetMeeting

eBeam Net Meeting

Wiele formatów zapisu i eksportu plików

Eksport plików eBeam

Ponowne odtwarzanie w Skoroszycie notatek wykonanych na tablicy interaktywnej

Odtwarzanie notatek