Program rządowy „Aktywna tablica 2021” – komunikat

Szanowni Państwo,

zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki trwają prace legislacyjne dot. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”.

Na ten moment MEiN jako termin uruchomienia programu wskazuje trzeci tydzień sierpnia.

Poinformujemy Państwa o wszelkich zmianach niezwłocznie po ich ogłoszeniu.