FAQ

Interaktywne eBooki Express Publishing
– najczęściej występujące pytania i problemy

1) Problem braku połączenia z Internetem podczas prób aktywacji oprogramowania (Internet Connection Problem):

Jeśli podczas pierwszego uruchomienia interaktywnego eBooka występują problemy związane z połączeniem z Internetem (Internet Connection Problem), należy:

1.  uruchomić „Panel sterowania”
2.  wybrać „Opcje internetowe”
3.  wybrać zakładkę „Zaawansowane”, kliknąć „Przywróć ustawienia zaawansowane”, a następnie „Zastosuj” i zatwierdzić przyciskiem „OK” (ilustr. 1)

W przypadku jednostronnego blokowania ruchu internetowego konieczne jest wygenerowanie nowego kodu aktywacyjnego, w tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: media@egis.com.pl

internet
Ilustr. 1

2)   Na ilu komputerach można zainstalować interaktywny eBook wydawnictwa Express Publishing?

Program posiada 3 licencje, co oznacza, że można go zainstalować na 3 stanowiskach komputerowych lub na jednym komputerze na trzech osobnych kontach użytkowników systemu Windows. Po wykorzystaniu wszystkich trzech licencji należy zakupić nową książkę z oprogramowaniem.

 3)   Czy interaktywny eBook posiada jakiekolwiek ograniczenia czasowe, jeśli chodzi o aktywację oraz użytkowanie?

Interaktywne eBooki mogą być aktywowane przez rok, licząc od pierwszej aktywacji.

Np., jeśli pierwszą licencję wykorzystano (poprzez zainstalowanie i aktywację oprogramowania na pierwszym komputerze) 20 marca 2011 roku, pozostałe dwie licencje można wykorzystać do 19 marca 2012 roku.

Zainstalowany i poprawnie aktywowany program działa bez ograniczeń czasowych. Oznacza to, że na danym komputerze, na którym aktywowano oprogramowanie np. 20 marca 2011 roku, będzie można korzystać z interaktywnego eBooka bez żadnych ograniczeń czasowych.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dysk twardy komputera zostanie sformatowany lub komputer ulegnie awarii i przestanie działać – licencji nie da się przenieść na inny komputer.

4)   Czy przy zmianie komputera na nowy można przenieść licencję interaktywnego eBooka ze starego komputera?

Licencja (aktywacja) jest nierozerwalnie związana z danym komputerem. Instalując oprogramowanie na innym komputerze, konieczne jest wykorzystanie kolejnej aktywacji.

5)   Czy do korzystania z interaktywnego eBooka potrzebne jest połączenie z Internetem?

Połączenie z Internetem jest konieczne jedynie podczas aktywacji oprogramowania. Procedura aktywacji oprogramowania bez połączenia z Internetem (z wykorzystaniem pamięci USB) jest dokładnie opisana w pliku „aktywacja.pdf”, który można znaleźć na płycie z interaktywnym eBookiem.

Podczas korzystania z interaktywnego eBooka połączenie z Internetem może być wykorzystywane przez niektóre dodatkowe funkcje oprogramowania (np. wbudowaną przeglądarkę internetową lub linki do treści związanych z tematyką lekcji), natomiast nie jest ono wymagane przez główne funkcje programu.

6)   Interaktywny eBook każdorazowo podczas uruchamiania pyta o kod aktywacyjny.

W niektórych konfiguracjach sprzętowych występuje problem z aktywacją oprogramowania.
W normalnym przypadku okno aktywacyjne powinno pojawić się wyłącznie podczas pierwszego uruchomienia programu. Jeśli okno aktywacyjne pojawi się ponownie podczas uruchamiania programu, należy dokonać jego aktualizacji.

Procedura aktualizacji jest następująca:

  1. Należy wejść na stronę internetową z aktualizacjami: http://www.expresspublishing.co.uk/Updates/
  2. W pierwszym oknie (S/N) należy wpisać kod aktywacyjny interaktywnego eBooka (można go znaleźć na okładce podręcznika lub opakowaniu oprogramowania).
  3. W drugim oknie należy przepisać kod weryfikacyjny z losowo wygenerowanego obrazka.
  4. Kliknąć przycisk „SUBMIT”.
  5. Program automatycznie rozpozna oprogramowanie i, po kliknięciu przycisku „DOWNLOAD”, będzie możliwe pobranie do niego aktualizacji.
  6. Pobraną aktualizację należy zainstalować w systemie.
  7. Po zainstalowaniu aktualizacji, podczas uruchamiania program nie będzie pytał o kod weryfikacyjny.

7)   Interaktywny eBook podczas każdego uruchomienia pytał o kod aktywacyjny, a po trzech uruchomieniach pojawia się komunikat o konieczności kupna nowej książki z oprogramowaniem.

Należy pobrać i zainstalować aktualizację według procedury opisanej w poprzednim punkcie.

Pobranie aktualizacji automatycznie powoduje, że program ponownie może być zainstalowany i aktywowany na trzech stanowiskach komputerowych.

8)   Mimo zainstalowania aktualizacji interaktywny eBook nadal pyta o kod aktywacyjny.

Problem może występować, jeśli oprogramowanie antywirusowe lub firewall blokuje interaktywnemu eBookowi dostęp do Internetu oraz rejestru systemu. Podczas aktywacji program łączy się przez Internet z bazą danych Express Publishing oraz dodaje wpis do rejestru systemu Windows. Należy dodać oprogramowanie Express Publishing do zaufanych programów i umożliwić mu połączenie z Internetem oraz zmianę wpisów w rejestrze systemowym.