Recycling (KGO)

Informacja na temat KGO

Koszt Gospodarowania Odpadami dla wprowadzanego przez EGIS Sp. z o.o. sprzętu z Grupy 4 Sprzęt Audiowizualny Rodzaj 8 Pozostałe produkty lub sprzęt do celów nagrywania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, w tym sygnałów lub innych technologii, dystrybucji dźwięku i obrazu za pomocą technologii telekomunikacyjnych wynosi: 0,2zł/kg.