Szkolenia dla rad pedagogicznych – oferta specjalna

Zapraszamy do skorzystania z promocyjnej oferty szkoleń dla rad pedagogicznych z zakresu obsługi tablic interaktywnych i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym, połączonej z możliwością zakupu sprzętu w promocyjnych cenach.

Cena szkolenia 2700 zł (z VAT)

Każda szkoła uczestnicząca w szkoleniu otrzymuje możliwość zakupu w promocyjnej cenie jednego wybranego produktu:

Program szkolenia

  1. Tablica interaktywna / monitor interaktywny od A do Z – obsługa, wykorzystanie, tworzenie materiałów, aktywizowanie ucznia.
  2. Wykorzystanie Internetu, otwartych zasobów edukacyjnych oraz bezpłatnego oprogramowania na zajęciach lekcyjnych.
  3. Praca z oprogramowaniem edukacyjnym oraz podręcznikami w wersji elektronicznej i interaktywnej.

Możliwe tematy dodatkowe:

  1. Wykorzystanie na lekcji serwisów społecznościowych (np. Facebook, Youtube) i blogów.
  2. Poszanowanie praw autorskich podczas korzystania z multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji w nauczaniu i uczeniu się.
  • Szczegółowy program szkolenia dostosowywany do potrzeb danej placówki edukacyjnej.
  • Czas szkolenia: 3-6 godzin lekcyjnych.
  • Liczba uczestników szkolenia: dowolna
  • Każdy z uczestników otrzymuje imienny certyfikat oraz materiały szkoleniowe.