Pracownia językowa Advanced

 1. /
 2. Produkty
 3. /
 4. Pracownie językowe
 5. /
 6. Pracownia językowa Advanced


Absolutnie kompletny i integralny system do nauki języków obcych

Pracownie językowe Egis MentorNajwyższy model laboratorium językowego. Kompleksowe, zintegrowane rozwiązanie hardwarowe z bogatym funkcjonalnie oprogramowaniem. O wyjątkowości stanowią centralka all-in-one z komputerem OPS i DVD, rozbudowane funkcje dialogu „każdy z każdym” oraz pakiet „together” pozwalający nauczycielowi być bliżej uczniów czyli słuchawki bezprzewodowe i sterowanie z tabletu. Advanced można także doposażyć w moduł umożliwiający połączenie z wielościeżkowym rejestratorem nagrywającym jednocześnie 24 ścieżki audio.

Advanced to także możliwość jednoczesnego odtwarzania 8 źródeł dźwięku, emitowanych do różnych grup czy par.

Produkt polski- system wyprodukowany w firmie Mentor. Mentor i Egis gwarantują wysoką jakość i niezawodność działania sprzętu oraz solidną opiekę techniczną i serwis u klienta.

Pobierz specyfikację pracowni językowej Advanced

Podstawowe informacje

Pracownia zawiera:
 • komputerową jednostkę centralną systemu – komputer z procesorem Intel i Windows 10 z modułem do obsługi rejestratora 24 ścieżkowego
 • program Advanced z możliwością obsługi na mobilnych urządzeniach
 • monitor dotykowy Full HD na regulowanym ramieniu
 • słuchawki z mikrofonem BL-888 lub GMH D 8.400 D
 • do wyboru: 2 głośniki do zabudowy w biurku
 • pakiet „together” – tablet i bezprzewodowe słuchawki
 • rejestrator 24 ścieżkowy
 • moduł do sterowania rejestratorem – aplikacja
 • Do wyboru: meble Standard, Lux, Fala, kabinowe
 • krzesła Entelo Classic
Opcja PLUS:
 • pulpit ucznia B3 z regulacją siły dźwięku + okablowanie
 • pulpit ucznia B2 z regulacją siły dźwięku i wejściem/wyjściem audio + okablowanie
 • pulpit ucznia B1 z regulacją siły dźwięku, przyciskiem zgłoszenia i sygnalizacją diodową, wejściem/wyjściem audio + okablowanie
Akcesoria opcjonalne:
 • pętla induktofoniczna
Pracownia językowa ADVANCED w skrócie:
 • możliwość dystrybuowania dźwięku z 8 niezależnych urządzeń audio do 8 oddzielnych, niezależnych grup uczniów
 • dowolnie konfigurowane pary, trójki lub czwórki
 • możliwość stworzenia 16 dowolnych grup dyskusyjnych
 • losowe tworzenie grup dyskusyjnych
 • jednoczesna rejestracja 24-ścieżek dźwiękowych
 • komputer OPS z DVD
 • pakiet „together” do bezprzewodowego sterowania funkcjami pracowni
 • Drag&Drop – obsługa programu poprzez przeciąganie i upuszczanie ikonek, program dostosowany do wyświetlaczy dotykowych
 • wzmacniacz stereo z cyfrową regulacją barwy i siły głosu
 • cyfrowa regulacja siły głosu z mikrofonów
 • podsłuch uczniów przez nauczyciela
 • praca indywidualna ucznia z podsłuchem własnym
 • rejestracja audio wybranego ucznia lub grupy
 • import listy uczniów z dzienników elektronicznych
Gwarancja 5 lat! Serwis w siedzibie użytkownika w całym kraju!

Funkcjonalność

Funkcje realizowane w pracowni:
 • dzielenie uczniów (układanie w grupy) na dowolnie konfigurowane pary lub trójki lub czwórki (maksymalnie 16 grup)
 • praca w grupach:
  • podział słuchaczy na dowolne grupy (max 16), które jednocześnie realizują własne programy (max 8) (np. grupa A dyskutuje z lektorem, grupa B słucha audycji i dyskutuje)
  • dowolne przełączanie uczniów pomiędzy grupami
  • szybkie (jednym przeciągnięciem ikonki) przerzucenie ucznia do innej grupy
  • konwersacja w grupie z możliwością kontroli przez lektora
  • konwersacja w grupie z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy
  • konwersacja słuchacza z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy
  • konwersacja słuchacza z grupą z transmisją lub bez
  • część uczniów z grupy A rozmawia z nauczycielem i między sobą, reszta osób w grupie A słucha tej dyskusji,
 • praca w parach:
  • podział słuchaczy na pary (max 16), które jednocześnie prowadzą dialogi nie słysząc się pomiędzy parami (podział odbywa się według dowolnych numerów stanowisk np..: 1+9, 5+12, itd.),
  • konwersacja uczniów w parach z podkładem dźwiękowym,
  • konwersacja uczniów w parach z nauczycielem,
 • podsłuch dowolnego ucznia, pary lub grupy
 • konwersacja z uczniem, parą lub grupą
 • konwersacja z uczniem z transmisją dyskusji do wybranych słuchaczy- jednej z grup
 • konwersacja z grupą z transmisją do wybranych słuchaczy- jednej z grup
 • zapis pracy (rozmów) na magnetofonie cyfrowym w formacie WAV
 • wysyłanie programu/audycji z dowolnego źródła (magnetofon, DVD, komputer) do wybranych uczniów,
 • prowadzenie wykładu przez wbudowany wzmacniacz i głośniki
Funkcje specjalne:
 • tworzenie list obecności uczniów
 • możliwość szybkiego importu listy uczniów z większości dostępnych na rynku dzienników elektronicznych (pliki SOU, XML,CSV)
 • sortowanie listy uczniów po nazwisku i numerze stanowiska
 • dzielenie uczniów (układanie w grupy) na dowolnie konfigurowane pary lub trójki lub czwórki; kto z kim ma być w grupie dyskusyjnej – o tym decyduje nauczyciel (rozmieszczenie stanowisk nie może stanowić przeszkody),
 • losowe (generowane z systemu) tworzenie grup dyskusyjnych składających się z dwóch lub trzech lub czterech osób,
 • tworzenie grup dyskusyjnych (roboczych) składających się z dwóch lub trzech lub czterech osób siedzących obok siebie (układanie kolejne),
 • możliwość stworzenia 16 dowolnych grup dyskusyjnych,
 • sposób tworzenia i edytowania grup polega na przeciąganiu ikonek uczniów w odpowiednie miejsca w oknie oprogramowania sterującego (Drag&Drop),
 • zapamiętywanie układu sali (osiem programowalnych przycisków, którym będzie odpowiadał odpowiedni, pożądany podział na grupy i przypisane źródła dźwięku) z nadaniem nazw przycisków programowalnych,
 • możliwość podłączenia 8 urządzeń audio z opcją dystrybuowania dźwięku z każdego wejścia do oddzielnej grupy (8 grup jednocześnie odsłuchuje INNY program),
 • regulacja głośności poszczególnych wejść audio,
 • przypisanie nazwy kolejnym wejściom liniowym,
 • cyfrowa regulacja siły głosu dla każdego ucznia osobno lub dla wszystkich (uwzględnia potrzeby uczniów słabo słyszących i niedosłyszących),
 • możliwość zdefiniowania ilości przycisków symbolizujących stanowiska uczniów,
 • możliwość zdefiniowania minimalnej i maksymalnej ilości grup / wejść audio.
Funkcje dostępne dla słuchacza:
 • praca indywidualna:
  • odsłuch programu nauczania zadanego przez lektora (możliwość pracy z ośmioma różnymi programami równocześnie. 8 oddzielnych (niesumowanych) wejść audio z możliwością jednoczesnego przekazania do uczniów)
  • odsłuch wykładu lektora
  • konwersacja z lektorem
  • konwersacja z innym słuchaczem lub wybraną grupą
  • powtarzanie zwrotów po lektorze nagranym na kasecie lub CD
  • kontrola własnej wymowy
 • praca w parach:
  • podsłuch przez lektora wybranej pary
  • konwersacja wybranej pary z lektorem
 • praca w grupach:
  • odsłuch programu nauczania przez grupę
  • odsłuch wykładu lektora przez grupę
  • konwersacja w grupie z możliwością kontroli przez lektora
  • konwersacja w grupie z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy
  • konwersacja słuchacza z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy
  • konwersacja słuchacza z grupą z transmisją lub bez
  • konwersacja w grupie z podsłuchem przez inną grupę
 • w każdym trybie możliwe jest nagrywanie wypowiedzi na magnetofon nauczyciela
 • w każdym trybie uczeń posiada podsłuch swojego głosu
Funkcje dodatkowe:
 • timer odmierzający czas pracy,
 • podłączenie urządzeń audio do stanowiska uczniowskiego
 • jednoczesny odsłuch audycji z podłączonego urządzenia i informacji płynących z sali (np. poleceń nauczyciela)
 • jednoczesne nagrywanie na podłączonym urządzeniu słyszanej audycji oraz własnego głosu
 • możliwość podłączenia komputera
 • oprogramowanie magnetofonu cyfrowego, dwuścieżkowego z licencją na wszystkie stanowiska:
  • jednoczesne odtwarzanie dwóch plików dźwiękowych
  • jednoczesny zapis jednego pliku dźwiękowego i odtwarzanie innego pliku,
  • zapis dźwięku słyszanego w słuchawkach (głos nauczyciela, audycja) i własnego głosu na dwóch oddzielnych ścieżkach
  • odtwarzanie nagrania w różnym tempie -pozwala na dokładne wsłuchanie się i odwzorowanie danego zwrotu
  • graficzne wykresy przebiegu dźwięku (oscylograf) do porównywania ścieżek np. własnego, nagranego głosu i oryginału;
  • zakładki służące do zaznaczenia fragmentu audycji, który chcemy powtarzać
  • włączenie i wyłączenie własnego podsłuchu
 • indywidualna regulacja siły głosu w słuchawkach przez nauczyciela i uczniów
 • tworzenie list obecności uczniów
 • przyporządkowanie uczniów z listy do numerów stanowisk
 • włączenie lub wyłączenie podsłuchu własnego uczniów
 • dystrybucję do max 8 dowolnych kanałów dźwiękowych do oddzielnych grup
 • nakładanie dźwięku- uczeń w słuchawkach słyszy dźwięk emitowany z magnetofonu (lub innego źródła) oraz jednocześnie głos nauczyciela objaśniającego daną audycję
 • dystrybucję dźwięku z komputera lektora do stanowisk uczniów
 • przełączanie źródła dźwięku
 • rejestracja dyskusji uczniów na twardym dysku za pośrednictwem magnetofonu cyfrowego
Akcesoria w zestawie
Pracownie językowe Egis MentorPakiet „together

Sterowanie bezprzewodowe wszystkimi funkcjami pracowni z tabletu 10 cali z systemem Android lub Windows, Linux, Mac, iOS, z poziomu standardowej przeglądarki internetowej.

Nauczycielskie bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem to możliwość bliższej pracy z uczniami, integracji, szybszego reagowania na ich potrzeby i swoboda poruszania się po klasie.

 

Wielościeżkowy rejestrator

Możliwość jednoczesnej rejestracji dźwięku ze stanowisk, grup roboczych na 24 niezależnych ścieżkach, oraz ich odtwarzania i emitowania do słuchaczy.

Konfiguracja

Jednostka centralna

Jednostka centralna systemu językowego
Jednostka centralna cyfrowej pracowni językowej Mentor Advanced z nagrywarką DVD i komputerem OPS z systemem Windows z procesorem 4 generacji i5-4690S 3.2MHz. Centralka posiada 8 wejść mono sygnału Audio (4 stereo) oraz wbudowany wzmacniacz stereo 40W.

Program Advanced

Program do obsługi pracowni językowej, wyposażony w wiele praktycznych rozwiązań pomocnych w nauce języka obcego.
Najważniejsze cechy:

 • dzielenie uczniów (układanie w grupy) na dowolnie konfigurowane pary lub trójki lub czwórki; decyzję, kto z kim ma być w grupie dyskusyjnej podejmuje nauczyciel
 • Drag&Drop – tworzenie i edytowanie grup polega na przeciąganiu ikonek uczniów z listy w odpowiednie miejsca w oknie oprogramowania sterującego
 • możliwość podłączenia 8 urządzeń audio z opcją dystrybuowania dźwięku z każdego wejścia do oddzielnej dowolnej grupy (8 grup jednocześnie odsłuchuje INNY program)

Więcej w specyfikacji.

Oprogramowanie ADC-MC

Pracownie językowe Egis Mentor(dla lektora i uczniów – licencja na wszystkie stanowiska)

Oprogramowanie dwuścieżkowego magnetofonu cyfrowego ADV-MC to niezależne od programu Advanced, narzędzie do pracy z językiem obcym przeznaczone dla uczniów. Program dedykowany do sal językowych wyposażonych w komputery na wszystkich stanowiskach uczniowskich.

Pod kierunkiem lektora lub samodzielnie uczeń może realizować funkcje niespotykane w innych, konkurencyjnych rozwiązaniach, np:

 • dwie ścieżki rejestratora dają możliwość jednoczesnego odsłuchiwania audycji i nagrywania własnego głosu; funkcjonalne i innowacyjne rozwiązanie wspomagające naukę fonetyki
 • „trener wymowy” – graficzne przedstawienie przebiegu dźwięku i porównanie z oryginałem; niezastąpiona funkcja przy nauce poprawnej artykulacji.
Słuchawki GMH D 8.400 D

Pracownie językowe Egis MentorSłuchawki z mikrofonem dynamicznym – rekomendowane do użytku w szkole z uwagi na jakość i niezawodność.
Wysoka odporność na mechaniczne uszkodzenia.
5 lat gwarancji.

 • mikrofon dynamiczny, kierunkowy doskonale „zbiera” głos bezpośrednio z ust, bez ryzyka jego zniekształcenia
 • elastyczne słuchawki idealnie dopasowują się szczelnie kryjąc ucho i tłumiąc głosy rozmów, nie powodując ucisku głowy.

 

 

Słuchawki BL-888

Pracownie językowe Egis MentorSolidne i komfortowe słuchawki wokółuszne z dużymi wentylowanymi nausznikami. Odporne na mechaniczne uszkodzenia. Optymalne rozwiązanie dostosowane do potrzeb i możliwości szkolnych. 5 lat gwarancji.

Występują w dwóch wariantach:

 • z mikrofonem dynamicznym kierunkowym
 • i pojemnościowym kierunkowym;
Monitor dotykowy Full HD

Pracownie językowe Egis MentorMonitor dotykowy umożliwia dotykową obsługę funkcji pracowni, szybko, intuicyjnie i komfortowo. Monitor multi-touch doskonale sprawdza się w szeregu zastosowań związanych z obsługą interaktywnych aplikacji.

Instalacja na biurku:

 • wersja wbudowana- na życzenie klienta możemy wbudować monitor na stałe w blat
 • wersja mobilna – bez stałego mocowania- jest bardziej estetyczna i ergonomiczna. Użytkownik ma możliwość przemieszczenia monitora oraz dogodnego ustawienia ekranu, w zależności od kąta patrzenia i intensywności światła.
Rejestrator cyfrowy wielościerzkowy

Pracownie językowe Egis MentorCyfrowy rejestrator audio – niezastąpione urządzenie dla lektora do prowadzenia dynamicznych i bogatych merytorycznie zajęć.

 • rejestracja bezpośrednio na karcie pamięci SD lub USB
 • umożliwia kopiowanie pamięci masowych i usunięcie aktualnie słuchanego utworu
 • obsługa również z pilota
 • wyposażony w kartę SD

Doskonale sprawdzają się też jako wyposażenie pulpitu ucznia.

Rejestrator wielościeżkowy

Pracownie językowe Egis Mentor

Możliwość jednoczesnej rejestracji dźwięku ze stanowisk, grup roboczych na 24 niezależnych ścieżkach, oraz ich odtwarzania i emitowania do słuchaczy.

 

Pakiet „together”

Udostępniając nauczycielowi zestaw bezprzewodowych słuchawek i tablet z funkcją sterowania pracownią, dajemy możliwość swobodnego poruszania się po klasie, bycia razem z uczniami i sposobność do szybszego reagowania na ich potrzeby.
Pracownie językowe Egis MentorSterowanie z tabletu
Sterowanie bezprzewodowe wszystkimi funkcjami pracowni z tabletu z systemem Android lub Windows, Linux, iOS, z poziomu standardowej przeglądarki internetowej.
Pracownie językowe Egis Mentor

Słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem
Słuchawki dla nauczyciela z dwukierunkową transmisją radiową. Umożliwiają odsłuch i nadawanie bez konieczności połączenia kablowego.

Wyposażenie opcjonalne

Pętla induktofoniczna

Pracownie językowe Egis Mentor

 

Umożliwia ona osobie niedosłyszącej odbiór wyraźnego dźwięku poprzez cewkę telefoniczną (T), w którą wyposażony jest niemal każdy aparat słuchowy.