Pracownia językowa PC PRO

 1. /
 2. Produkty
 3. /
 4. Pracownie językowe
 5. /
 6. Pracownia językowa PC PRO


Profesjonalna pomoc w nauczaniu języków

Pracownie językowe Egis MentorNowoczesny, najbardziej wyspecjalizowany system wspomagający lektorów w nauczaniu języków obcych. Różnorodność i atrakcyjność funkcji pracowni pomaga w prowadzeniu efektywnych i angażujących zajęć. PRODUKT POLSKI – system został wyprodukowany w firmie Mentor. Pracownia PC Pro to efekt wieloletnich doświadczeń firmy w projektowaniu systemów językowych. Mentor i Egis gwarantują wysoką jakość i niezawodność działania sprzętu oraz solidną opiekę techniczną i serwis u klienta.

Pobierz specyfikację pracowni językowej PC PRO

Profesjonalna pomoc w nauczaniu języków

Pracownia zawiera:
 • jednostkę centralną ze zintegrowanym wzmacniaczem stereo
 • moduł cyfrowej regulacji siły głosu
 • program Navigator PRO do sterowania z komputera
 • Recorder – oprogramowanie magnetofonu cyfrowego z Trenerem Wymowy
 • słuchawki z mikrofonem BL-888
 • 2 głośniki do zabudowy w biurku
 • Do wyboru: meble Standard, Lux, Fala, kabinowe
 • krzesła Entelo Classic
Opcja PLUS:
 • pulpit ucznia B3 z regulacją siły dźwięku + okablowanie
 • pulpit ucznia B2 z regulacją siły dźwięku i wejściem/wyjściem audio + okablowanie
 • pulpit ucznia B1 z regulacją siły dźwięku, przyciskiem zgłoszenia i sygnalizacją diodową, wejściem/wyjściem audio + okablowanie
Akcesoria opcjonalne:
 • opcja mobile do pracowni z maksymalnie 12 stanowiskami (dopłata za przenośną walizkę)
 • 3 rodzaje słuchawek do wyboru
 • rejestrator cyfrowy 24 ścieżkowy
 • wysokiej jakości głośniki
 • pętla induktofoniczna
 • notebook do obsługi pracowni Win10
 • tablet 10” do sterowania pracownią
 • monitor dotykowy 22-27” na ramieniu
Pracownia językowa PC PRO w skrócie:
 • możliwość dystrybuowania dźwięku z 8 niezależnych urządzeń audio do 8 oddzielnych, niezależnych grup uczniów
 • dowolnie konfigurowane pary, trójki lub czwórki
 • możliwość stworzenia 16 dowolnych grup dyskusyjnych
 • losowe tworzenie grup dyskusyjnych
 • wzmacniacz stereo z cyfrową regulacją barwy i siły głosu
 • Drag&Drop – obsługa programu poprzez przeciąganie i upuszczanie ikonek, program dostosowany do wyświetlaczy dotykowych
 • cyfrowa regulacja siły głosu z mikrofonów
 • podsłuch uczniów przez nauczyciela
 • praca indywidualna ucznia z podsłuchem własnym
 • rejestracja audio wybranego ucznia lub grupy
 • import listy uczniów z dzienników elektronicznych
Gwarancja 5 lat! Serwis w siedzibie użytkownika w całym kraju!

Funkcjonalność

Funkcje realizowane w pracowni:
 • dzielenie uczniów (układanie w grupy) na dowolnie konfigurowane pary lub trójki lub czwórki (maksymalnie 16 grup)
 • praca w grupach:
  • podział słuchaczy na dowolne grupy (max 16), które jednocześnie realizują własne programy (max 8) (np. grupa A dyskutuje z lektorem, grupa B słucha audycji i dyskutuje)
  • dowolne przełączanie uczniów pomiędzy grupami
  • szybkie (jednym przeciągnięciem ikonki) przerzucenie ucznia do innej grupy
  • konwersacja w grupie z możliwością kontroli przez lektora
  • konwersacja w grupie z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy
  • konwersacja słuchacza z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy
  • konwersacja słuchacza z grupą z transmisją lub bez
  • część uczniów z grupy A rozmawia z nauczycielem i między sobą, reszta osób w grupie A słucha tej dyskusji,
 • praca w parach:
  • podział słuchaczy na pary (max 16), które jednocześnie prowadzą dialogi nie słysząc się pomiędzy parami (podział odbywa się według dowolnych numerów stanowisk np..: 1+9, 5+12, itd.),
  • konwersacja uczniów w parach z podkładem dźwiękowym,
  • konwersacja uczniów w parach z nauczycielem,
 • podsłuch dowolnego ucznia, pary lub grupy
 • konwersacja z uczniem, parą lub grupą
 • konwersacja z uczniem z transmisją dyskusji do wybranych słuchaczy- jednej z grup
 • konwersacja z grupą z transmisją do wybranych słuchaczy- jednej z grup
 • zapis pracy (rozmów) na magnetofonie cyfrowym w formacie WAV
 • wysyłanie programu/audycji z dowolnego źródła (magnetofon, DVD, komputer) do wybranych uczniów,
 • prowadzenie wykładu przez wbudowany wzmacniacz i głośniki
Funkcje specjalne:
 • dzielenie uczniów (układanie w grupy) na dowolnie konfigurowane pary lub trójki lub czwórki; kto z kim ma być w grupie dyskusyjnej – o tym decyduje nauczyciel (rozmieszczenie stanowisk nie może stanowić przeszkody),
 • losowe (generowane z systemu) tworzenie grup dyskusyjnych składających się z dwóch lub trzech lub czterech osób,
 • tworzenie grup dyskusyjnych (roboczych) składających się z dwóch lub trzech lub czterech osób siedzących obok siebie (układanie kolejne),
 • możliwość stworzenia 16 dowolnych grup dyskusyjnych,
 • sposób tworzenia i edytowania grup polega na przeciąganiu ikonek uczniów w odpowiednie miejsca w oknie oprogramowania sterującego (Drag&Drop),
 • zapamiętywanie układu sali (osiem programowalnych przycisków, którym będzie odpowiadał odpowiedni, pożądany podział na grupy i przypisane źródła dźwięku) z nadaniem nazw przycisków programowalnych,
 • możliwość podłączenia 8 urządzeń audio z opcją dystrybuowania dźwięku z każdego wejścia do oddzielnej grupy (8 grup jednocześnie odsłuchuje INNY program),
 • regulacja głośności poszczególnych wejść audio,
 • przypisanie nazwy kolejnym wejściom liniowym,
 • cyfrowa regulacja siły głosu dla każdego ucznia osobno lub dla wszystkich (uwzględnia potrzeby uczniów słabo słyszących i niedosłyszących),
 • możliwość zdefiniowania ilości przycisków symbolizujących stanowiska uczniów,
 • możliwość zdefiniowania minimalnej i maksymalnej ilości grup / wejść audio.
Funkcje dostępne dla słuchacza:
 • praca indywidualna:
  • odsłuch programu nauczania zadanego przez lektora
  • odsłuch wykładu lektora
  • konwersacja z lektorem
  • konwersacja z innym słuchaczem lub wybraną grupą
  • powtarzanie zwrotów po lektorze nagranym na kasecie lub CD
  • kontrola własnej wymowy
 • praca w parach:
  • podsłuch przez lektora wybranej pary
  • konwersacja wybranej pary z lektorem
 • praca w grupach:
  • odsłuch programu nauczania przez grupę
  • odsłuch wykładu lektora przez grupę
  • konwersacja w grupie z możliwością kontroli przez lektora
  • konwersacja w grupie z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy
  • konwersacja słuchacza z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy
  • konwersacja słuchacza z grupą z transmisją lub bez
  • konwersacja w grupie z podsłuchem przez inną grupę
 • w każdym trybie możliwe jest nagrywanie wypowiedzi na magnetofon nauczyciela
 • w każdym trybie uczeń posiada podsłuch swojego głosu
Funkcje dodatkowe:
 • timer odmierzający czas pracy,
 • podłączenie urządzeń audio do stanowiska uczniowskiego
 • jednoczesny odsłuch audycji z podłączonego urządzenia i informacji płynących z sali (np. poleceń nauczyciela)
 • jednoczesne nagrywanie na podłączonym urządzeniu słyszanej audycji oraz własnego głosu
 • możliwość podłączenia komputera
 • oprogramowanie magnetofonu cyfrowego, dwuścieżkowego z licencją na wszystkie stanowiska:
  • jednoczesne odtwarzanie dwóch plików dźwiękowych
  • jednoczesny zapis jednego pliku dźwiękowego i odtwarzanie innego pliku,
  • zapis dźwięku słyszanego w słuchawkach (głos nauczyciela, audycja) i własnego głosu na dwóch oddzielnych ścieżkach
  • odtwarzanie nagrania w różnym tempie -pozwala na dokładne wsłuchanie się i odwzorowanie danego zwrotu
  • graficzne wykresy przebiegu dźwięku (oscylograf) do porównywania ścieżek np. własnego, nagranego głosu i oryginału;
  • zakładki służące do zaznaczenia fragmentu audycji, który chcemy powtarzać
  • włączenie i wyłączenie własnego podsłuchu
 • indywidualna regulacja siły głosu w słuchawkach przez nauczyciela i uczniów
 • tworzenie list obecności uczniów
 • przyporządkowanie uczniów z listy do numerów stanowisk
 • włączenie lub wyłączenie podsłuchu własnego uczniów
 • dystrybucję do max 8 dowolnych kanałów dźwiękowych do oddzielnych grup
 • nakładanie dźwięku- uczeń w słuchawkach słyszy dźwięk emitowany z magnetofonu (lub innego źródła) oraz jednocześnie głos nauczyciela objaśniającego daną audycję
 • dystrybucję dźwięku z komputera lektora do stanowisk uczniów
 • przełączanie źródła dźwięku
 • rejestracja dyskusji uczniów na twardym dysku za pośrednictwem magnetofonu cyfrowego

Konfiguracja

Jednostka centralna

Jednostka centralna systemu językowego ze zintegrowanym wzmacniaczem stereo.

Jednostka centralna cyfrowej pracowni językowej Mentor PC PRO, całość w obudowie rack, umieszczona w szafce sprzętowej biurka lektora. Centralka nie posiada klawiatury. Pracownia Mentor PC PRO może być obsługiwana tylko z komputera PC (lub tablicy interaktywnej) za pośrednictwem programu Mentor PC PRO.

Program PC PRO

Program do obsługi laboratorium językowego, zasobny w wiele rozwiązań pomocnych w nauce języka obcego.

Wybrane cechy:

 • dzielenie uczniów (układanie w grupy) na dowolnie konfigurowane pary lub trójki lub czwórki; kto z kim ma być w grupie dyskusyjnej – o tym decyduje nauczyciel (rozmieszczenie stanowisk nie może stanowić przeszkody)
 • Drag&Drop – tworzenie i edytowanie grup polega na przeciąganiu ikonek uczniów z listy w odpowiednie miejsca w oknie oprogramowania sterującego
 • możliwość tworzenia grup ręcznie lub automatycznie
 • możliwość podłączenia 8 urządzeń audio z opcją dystrybuowania dźwięku z każdego wejścia do oddzielnej dowolnej grupy (8 grup jednocześnie odsłuchuje INNY program)
 • przyporządkowanie dowolnego ucznia z listy do dowolnego stanowiska
 • regulacje głośności po dwukrotnym kliknięciu na ikonkę
 • lista obecności może być „zadokowana”, „pływająca” lub „ukryta”
 • panel do sterowania głośnikiem sali
 • panel szybkiego dostępu do zewnętrznych aplikacji do nagrywania i odtwarzania dźwięku

Więcej w specyfikacji.

Oprogramowanie PCPRO-MC

Pracownie językowe Egis Mentor(dla lektora i uczniów – licencja na wszystkie stanowiska)

Oprogramowanie dwuścieżkowego magnetofonu cyfrowego PCPRO-MC to niezależne od programu PC PRO,narzędzie do pracy z językiem obcym przeznaczone dla uczniów. Program dedykowany do sal językowych wyposażonych w komputery na wszystkich stanowiskach uczniowskich.

Pod kierunkiem lektora lub samodzielnie uczeń może realizować funkcje niespotykane w innych, konkurencyjnych rozwiązaniach, np:

 • dwie ścieżki rejestratora dają możliwość jednoczesnego odsłuchiwania audycji i nagrywania własnego głosu; funkcjonalne i innowacyjne rozwiązanie wspomagające naukę fonetyki
 • „trener wymowy” – graficzne przedstawienie przebiegu dźwięku i porównanie z oryginałem; niezastąpiona funkcja przy nauce poprawnej artykulacji.
Słuchawki GMH D 8.400 D

Pracownie językowe Egis MentorSłuchawki z mikrofonem dynamicznym – rekomendowane do użytku w szkole z uwagi na jakość i niezawodność.
Wysoka odporność na mechaniczne uszkodzenia.
5 lat gwarancji.

 • mikrofon dynamiczny, kierunkowy doskonale „zbiera” głos bezpośrednio z ust, bez ryzyka jego zniekształcenia
 • elastyczne słuchawki idealnie dopasowują się szczelnie kryjąc ucho i tłumiąc głosy rozmów, nie powodując ucisku głowy.
Słuchawki BL-888

Pracownie językowe Egis MentorSolidne i komfortowe słuchawki wokółuszne z dużymi wentylowanymi nausznikami. Odporne na mechaniczne uszkodzenia. Optymalne rozwiązanie dostosowane do potrzeb i możliwości szkolnych. 5 lat gwarancji.

Występują w dwóch wariantach:

 • z mikrofonem dynamicznym kierunkowym
 • i pojemnościowym kierunkowym;

Wyposażenie opcjonalne

Monitor dotykowy Full HD

Pracownie językowe Egis MentorMonitor dotykowy umożliwia dotykową obsługę funkcji pracowni, szybko, intuicyjnie i komfortowo. Monitor multi-touch doskonale sprawdza się w szeregu zastosowań związanych z obsługą interaktywnych aplikacji.

Instalacja na biurku:

 • wersja wbudowana- na życzenie klienta możemy wbudować monitor na stałe w blat
 • wersja mobilna – bez stałego mocowania- jest bardziej estetyczna i ergonomiczna. Użytkownik ma możliwość przemieszczenia monitora oraz dogodnego ustawienia ekranu, w zależności od kąta patrzenia i intensywności światła.
Rejestrator cyfrowy DVR-101

Pracownie językowe Egis MentorCyfrowy rejestrator audio – niezastąpione urządzenie dla lektora do prowadzenia dynamicznych i bogatych merytorycznie zajęć.

 • rejestracja bezpośrednio na karcie pamięci SD lub USB
 • umożliwia kopiowanie pamięci masowych i usunięcie aktualnie słuchanego utworu
 • obsługa również z pilota
 • wyposażony w kartę SD

Doskonale sprawdzają się też jako wyposażenie pulpitu ucznia.

Pętla induktofoniczna

Pracownie językowe Egis Mentor

 

Umożliwia ona osobie niedosłyszącej odbiór wyraźnego dźwięku poprzez cewkę telefoniczną (T), w którą wyposażony jest niemal każdy aparat słuchowy.

Słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem

Pracownie językowe Egis Mentor

Słuchawki dla nauczyciela z dwukierunkową transmisją radiową. Umożliwiają odsłuch i nadawanie bez konieczności połączenia kablowego.