mTalent – Specjalne Potrzeby Edukacyjne

mTalent. Zajęcia Logopedyczne cz. 1
mTalent. Zajęcia Logopedyczne cz. 2
mTalent Zajęcia logopedyczne – Pakiet Ekspert (cz. 1 i cz. 2)
mTalent. Czytanie SY-LA-BA-MI cz. 1
mTalent. Czytanie SY-LA-BA-MI cz. 2
mTalent Czytanie SY-LA-BA-MI – Pakiet Ekspert (cz. 1 i cz. 2)
mTalent. Percepcja słuchowa
mTalent. Zaburzenia przetwarzania słuchowego
mTalent Percepcja słuchowa – Pakiet (cz. 1 i cz. 2)
mTalent. Percepcja wzrokowa
mTalent Pakiet Percepcja wzrokowo-słuchowa
mTalent. Trudności w pisaniu
mTalent. Ortografia
mTalent Potrafię. Obszar polonistyczny (klasy 4-6)
mTalent Potrafię. Obszar matematyczny (klasy 4-6)
mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz.1
mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 2
mTalent Autyzm. Mowa czynna, od słowa do zdania
mTalent Autyzm. Rozumienie i naśladowanie mowy + Mowa w kontekście społecznym
mTalent. Matematyka