Będzie Dobrze. Nowoczesna pomoc psychologiczno-pedagogiczna w kontekście sytuacji kryzysowych i traumatycznych

 1. /
 2. Produkty
 3. /
 4. mTalent – Specjalne...
 5. /
 6. Będzie Dobrze. Nowoczesna...
Będzie dobrze - mTalent Learnetic
 
Będzie dobrze - mTalent Learnetic

Będzie Dobrze. to program wspierający kształcenie kompetencji emocjonalno – społecznych oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kontekście sytuacji kryzysowych i traumatycznych.

Będzie Dobrze. to przygotowany przez pedagogów i psychologów zestaw interaktywnych i tradycyjnych materiałów dydaktycznych będących wsparciem dla nauczyciela prowadzącego zajęcia o charakterze terapeutycznym lub lekcje godziny wychowawczej. To atrakcyjne i angażujące materiały przeznaczone do pracy z uczniami od dziesiątego roku życia.

Cena: 1490 PLN BRUTTO

Każdy temat omówiony w programie Będzie Dobrze. składa się z planszy interaktywnej przedstawiającej omawiane treści w sposób stwarzający okazję do dyskusji, kilku zasobów zawierających zadania problemowe do rozwiązania wspólnie przez całą klasę oraz tzw. lekcji uczniowskiej, którą można wykorzystać do przeprowadzenia zajęć metodą odwróconej klasy lub w formie podsumowania wiadomości po zajęciach.

Tematy omówione w programie Będzie Dobrze.
 • Zagadnienia dotyczące ważnych społecznie tematów:
 1. Dyskryminacja
 2. Netykieta
 3. Hejt i cyberprzemoc
 4. Trolling
 5. Fake news
 6. Emocje
 7. Asertywność
 8. Depresja
 9. Choroby
 10. Uzależnienia
 1. Autorytety
 2. Sukces
 3. Wolność
 4. Wolność opinii
 5. Zakazy i nakazy
 6. Tolerancja
 7. Indywidualizm
 8. System wartości
 9. Rozwód
 10. Starość
 1. Religijność
 2. Tradycja a nowoczesność
 3. Współczesny patriotyzm
 4. Czy studia to jedyna droga?
 5. Czy praca może hańbić?
 6. Kultura i wojsko
 7. Pokój i wojna
 8. Zjawisko zła na świecie
 9. Seksualność
 10. Molestowanie seksualne
 • Tematy z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z doświadczeniem migracji i uczniów z doświadczeniem traumy:
 1. Co zmieniła w naszym życiu pandemia?
 2. Izolacja
 3. Emocje na skraju
 4. Spokój i dobrostan
 5. Prawa człowieka – prawa dziecka
 6. Dobro kontra zło, czy świat jest czarno-biały?
 7. Małe rzeczy, czyli okruchy codzienności
 8. Wieżą Babel – w poszukiwaniu wspólnego języka
 9. W drodze – doświadczenie migracji
 10. Będzie dobrze – siła pozytywnego myślenia
Będzie dobrze - mTalent Learnetic
Będzie dobrze - mTalent Learnetic
Będzie dobrze - mTalent Learnetic
Zawartość programu Będzie Dobrze.
 • dwa podręczniki metodyczne dla nauczyciela zawierające gotowe scenariusze lekcji (jest to jedna z propozycji, zajęcia można przeprowadzić na wiele różnych sposobów),
 • drukowane karty pracy,
 • interaktywne plansze z 11 popularnymi metodami aktywizującymi, takimi jak mapa skojarzeń, metaplan, analiza SWOT, piramida priorytetów czy poker kryterialny,
 • autorski zestaw kart „Pomyśl inaczej” – uniwersalne narzędzie, przy pomocy którego można określać nastroje, mówić o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, o marzeniach, wartościach i symbolach, a także zrobić trening twórczości, kreatywnego pisania, wymyślać metafory, bawić się w kalambury, kojarzyć z tytułami filmów, książek lub innych tekstów kultury,
 • autorski zestaw kart afirmacyjnych „Słowa mają moc”.