Oprogramowanie

Nowoczesne narzędzia edukacyjne śmiało torują sobie drogę do klas szkolnych. Tablica interaktywna to najbardziej fascynujący przykład takich narzędzi. Jest to reagująca na dotyk biała tablica, na której – przez projektor – wyświetlany jest ekran komputera. Specjalne elektroniczne pióro, którym dotykamy tablicy, steruje pracą urządzenia. Dzięki temu, stojąc przy tablicy możemy korzystać z wszystkich funkcji komputera. Wykorzystanie tablicy interaktywnej sprawia, że uczniowie są bardziej skoncentrowani i kreatywni, lepiej współpracują z nauczycielem i innymi uczniami, wzrasta motywacja do nauki. Nauczyciele otrzymują możliwość prezentowania i ćwiczenia materiału w ciekawszy i bardziej dynamiczny sposób oraz zyskują czas – ten potrzebny na przygotowanie ciekawej lekcji i ten, który mogą przeznaczyć na efektywne nauczanie podczas lekcji.

Co sprawia, że tablica interaktywna staje się czymś więcej niż kolejną nowinką technologiczną? Oprogramowanie stworzone przez Express Publishing łączy możliwości, jakie dają nowoczesne narzędzia z zasadami metodyki nauczania. Sądząc po ogromnym zainteresowaniu i przychylnych komentarzach użytkowników naszych oprogramowań, udało się nam znaleźć właściwe proporcje. Niezwykle łatwe w obsłudze, funkcjonalne, współpracujące z wszystkimi rodzajami tablic interaktywnych. Wszystkie elementy kursów Express Publishing zgromadzone w jednym miejscu i prezentowane w interaktywnej formie: teksty, ilustracje, gry, ścieżki audio, filmy, klucze odpowiedzi, transkrypcja nagrań. Możliwość robienia na tablicy notatek, podkreślania, wymazywania, powiększania wybranych fragmentów tekstów!
Wyobraźmy sobie, że nauczyciel wprowadza nowe zagadnienie gramatyczne w sposób tradycyjny: musi narysować na zwykłej tablicy tabelę, podać przykłady itd., kontrolując jednocześnie, czy wszyscy uczniowie uważają. Dzięki tablicy interaktywnej i naszemu oprogramowaniu wystarczy kliknąć odpowiednią sekcję gramatyczną wzbogaconą o elementy graficzne i animowane (np. filmy). To samo w przypadku nauki budowania wypowiedzi pisemnych i ustnych – wystarczy kliknąć, aby zaprezentować zasady, przykłady, modelowe wypowiedzi i interaktywne ćwiczenia. Podobnie przy analizowaniu nagrań – klikamy i na ekranie pojawia się transkrypcja. Oprogramowanie Express Publishing to niezwykle bogate źródło perfekcyjnie opracowanych interaktywnych materiałów!


Oprogramowanie jest komponentem przeznaczonej dla dzieci w wieku przedszkolnym serii Happy Hearts. Dostępne oprogramowania: Happy Hearts Starter, Happy Hearts 1, Happy Hearts 2.

Oprogramowanie zawiera:

 • kompletny materiał z książki ucznia oraz plakaty
 • znakomitą grafikę, która podoba się dzieciom
 • animowaną prezentację słownictwa
 • szeroki wybór różnorodnych, chętnie wykonywanych przez dzieci ćwiczeń
 • wszystkie zawarte w książce ucznia ścieżki dźwiękowe (z opcją wyświetlania tekstu)
 • filmy animowane (z opcją wyświetlania tekstu)

Oprogramowanie jest komponentem przeznaczonego dla klas klas 1-3 szkół podstawowych kursu Smileys. Dostępne oprogramowania: Smileys 1, Smileys 2, Smileys 3.

Oprogramowanie zawiera:

 • wszystkie rozdziały podręcznika (wraz z sekcjami Let’s celebrate!, Extra Vocabulary Practice, plakatami i słowniczkiem) oraz zeszytu ćwiczeń
 • animowane historyjki oraz piosenki (z opcją wyświetlania tekstu)
 • karty obrazkowe służące do prezentacji i ćwiczenia nowego słownictwa
 • wszystkie zawarte w podręczniku i ćwiczeniach ścieżki dźwiękowe wraz z transkrypcją
 • wizualną prezentację zagadnień gramatycznych
 • duży wybór ćwiczeń przeznaczonych dla uczniów o różnych stylach uczenia się
 • gry, które pomagają uczniom w konsolidacji materiału
 • klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz odpowiedzi sugerowane do zadań otwartych
 • lekturę w formie filmu animowanego z opcją wyświetlania tekstu i ćwiczeniami

Oprogramowanie jest komponentem przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych kursu Fairyland 1-3 oraz Fairyland 4-5. Dostępne oprogramowania: Fairyland 1, Fairyland 2, Fairyland 3, Fairyland 4, Fairyland 5.

Oprogramowanie zawiera:

 • wszystkie rozdziały podręcznika wraz z sekcjami: Alphabet, Our World, Our School, Troll Tales oraz plakatami
 • przyciągające wzrok ilustracje, z uwzględnieniem tych, które zawiera podręcznik
 • karty obrazkowe służące do prezentacji i ćwiczenia nowego słownictwa
 • wszystkie zawarte w książce ucznia i ćwiczeniach ścieżki dźwiękowe wraz z transkrypcją
 • animowane dialogi oraz piosenki (z opcją wyświetlania tekstu)
 • prezentację gramatyki w animowany, przemawiający do dzieci sposób
 • szeroki wybór ćwiczeń przeznaczonych dla uczniów o różnych stylach uczenia się
 • sekcje poświęcone nauce budowania wypowiedzi ustnych i pisemnych
 • klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz odpowiedzi sugerowane do zadań otwartych
 • wszystkie gry zawarte w ćwiczeniach ucznia

Oprogramowanie jest komponentem kursu Star Kids przeznaczonego dla uczniów w wieku 7-9 lat. Dostępne oprogramowania: Star Kids 1, Star Kids 2, Star Kids 3.

Oprogramowanie zawiera:

 • wszystkie rozdziały podręcznika (wraz z lekcjami okolicznościowymi) oraz zeszytu ćwiczeń
 • ścieżki dźwiękowe wraz z transkrypcją do zadań zawartych w podręczniku i zeszycie ćwiczeń
 • animowane historyjki oraz piosenki (z opcją wyświetlania tekstu)
 • wizualną prezentację zagadnień gramatycznych
 • duży wybór ćwiczeń przeznaczonych dla uczniów o różnych stylach uczenia się
 • gry, które pomagają uczniom w konsolidacji materiału
 • klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz sugerowane odpowiedzi do zadań otwartych
 • listę słówek z możliwością odsłuchania wymowy

Oprogramowanie jest komponentem przeznaczonego dla klas klas 4-6 szkół podstawowych kursu Starland. Dostępne oprogramowania: Starland 1, Starland 2, Starland 3.

Oprogramowanie zawiera:

 • wszystkie rozdziały podręcznika (wraz z sekcjami: Self-Check, Games, Vocabulary Bank) oraz zeszytu ćwiczeń
 • wszystkie zawarte w podręczniku i ćwiczeniach ścieżki dźwiękowe wraz z transkrypcją
 • wizualną prezentację zagadnień gramatycznych
 • szeroki wybór ćwiczeń przeznaczonych dla uczniów o różnych stylach uczenia się
 • gry, które pomagają uczniom w konsolidacji materiału
 • ćwiczenia dotyczące budowania wypowiedzi ustnych i pisemnych wraz z wypowiedziami modelowymi
 • klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz odpowiedzi sugerowane do zadań otwartych
 • materiały video odpowiadające tematyce poszczególnych rozdziałów
 • filmową adaptację lektury dołączonej do podręcznika wraz z piosenkami i ćwiczeniami oraz opcją wyświetlania tekstu

Oprogramowanie jest komponentem kursu The Incredible 5 Team przeznaczonego dla uczniów w wieku 9-12 lat. Dostępne oprogramowania: The Incredible 5 Team 1, The Incredible 5 Team 2, The Incredible 5 Team 3.

Oprogramowanie zawiera:

 • wszystkie rozdziały podręcznika (wraz z sekcjami: Modular Revision, Skills Practice) oraz zeszytu ćwiczeń
 • ścieżki dźwiękowe wraz z transkrypcją do wszystkich zadań zawartych w podręczniku i zeszycie ćwiczeń
 • wizualną prezentację zagadnień gramatycznych
 • duży wybór ćwiczeń przeznaczonych dla uczniów o różnych stylach uczenia się
 • gry, które pomagają uczniom w konsolidacji materiału
 • klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz odpowiedzi sugerowane do zadań otwartych
 • materiały video odpowiadające tematyce poszczególnych rozdziałów
 • lekturę w formie filmu animowanego wraz z piosenkami i ćwiczeniami oraz opcją wyświetlania tekstu

Oprogramowanie jest komponentem kursu Smart Time przeznaczonego dla uczniów gimnazjów. Dostępne oprogramowania: Smart Time 1, Smart Time 2, Smart Time 3 i Smart Time 4.

Oprogramowanie zawiera:

 • wszystkie rozdziały z podręcznika i zeszytu ćwiczeń
 • pełny materiał audio (z opcją wyświetlania tekstu)
 • szeroki wybór interaktywnych ćwiczeń
 • prezentację zagadnień gramatycznych, zasad tworzenia wypowiedzi pisemnych, kluczowego słownictwa
 • dodatkowe ćwiczenia podsumowujące zagadnienia gramatyczne z każdego modułu
 • gry i quizy, które pomagają uczniom w konsolidacji materiału
 • materiał video obejmujący m. in. filmy powiązane z tematami poszczególnych rozdziałów oraz filmy dokumentalne
 • Word List z możliwością odsłuchania wymowy
 • klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz odpowiedzi sugerowane do zadań otwartych

Oprogramowanie jest komponentem kursu Access, przeznaczonego dla gimnazjalistów uczących się na poziomach od Beginner (A1) do Intermediate (B1+). Dostępne oprogramowania: Access 1, Access 2, Access 3, Access 4.

Oprogramowanie zawiera:

 • wszystkie rozdziały podręcznika wraz z sekcją Self Check
 • przyciągające wzrok ilustracje, z uwzględnieniem tych, które zawiera podręcznik
 • wszystkie materiały audio z podręcznika i ćwiczeń, z opcją wyświetlania tekstu
 • wizualną prezentację zagadnień gramatycznych
 • szeroki wybór ćwiczeń przeznaczonych dla uczniów o różnych stylach uczenia się
 • ciekawe gry, które pomagają uczniom w konsolidacji materiału
 • ćwiczenia w mówieniu – w tym m.in. odgrywanie ról, modele dialogów, sugerowane odpowiedzi
 • rozbudowaną sekcję dotyczącą pisania, a w niej m.in.: modele wypowiedzi pisemnych, ćwiczenia dotyczące sposobów konstruowania wypowiedzi pisemnych
 • piosenki i towarzyszące im ćwiczenia
 • klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz odpowiedzi sugerowane do zadań otwartych

Oprogramowanie jest komponentem kursu Upstream, przeznaczonego dla szkół ponadgimnazjalnych i wyższych. Dostępne oprogramowania: Upstream Beginner A1+, Upstream Elementary A2, Upstream Pre-intermediate B1, Upstream B1+.

Oprogramowanie zawiera:

 • wszystkie rozdziały podręcznika
 • przyciągające wzrok ilustracje, z uwzględnieniem tych, które zawiera podręcznik
 • wszystkie materiały audio z podręcznika i ćwiczeń, z opcją wyświetlania tekstu
 • prezentację zagadnień gramatycznych wzbogacona o elementy wizualne
 • szeroki wybór ćwiczeń przeznaczonych dla uczniów o różnych stylach uczenia się
 • gry, które pomagają uczniom w konsolidacji materiału
 • ćwiczenia w mówieniu – w tym m.in.: odgrywanie ról, modele dialogów, sugerowane odpowiedzi
 • rozbudowaną sekcja dotycząca pisania, a w niej m.in.: modele wypowiedzi pisemnych, ćwiczenia dotyczące sposobów konstruowania wypowiedzi pisemnych
 • piosenki i towarzyszące im ćwiczenia
 • klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz odpowiedzi sugerowane do zadań otwartych
 • filmy odpowiadające tematyce poszczególnych rozdziałów

Oprogramowanie jest komponentem kursu Wishes, przeznaczonego dla osób przygotowujących się do egzaminu FCE oraz innych egzaminów na podobnym poziomie zaawansowania językowego. Dostępne oprogramowania: Wishes B2.1, Wishes B2.2

Oprogramowanie zawiera:

 • wszystkie rozdziały podręcznika (wraz z sekcjami Progress Check/Further Practice i Games) oraz zeszytu ćwiczeń
 • materiał audio (z opcją wyświetlania tekstu)
 • szeroki wybór interaktywnych ćwiczeń
 • prezentację zagadnień gramatycznych, zasad tworzenia wypowiedzi, kluczowego słownictwa
 • opcję powtórzenia słownictwa potrzebnego do wykonania ćwiczeń
 • opcję wyświetlenia wskazówek przydatnych do prawidłowego wykonania ćwiczeń
 • filmy video związane z tematami poszczególnych rozdziałów
 • klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz odpowiedzi sugerowane do zadań otwartych

Oprogramowanie jest komponentem nowego kursu Matura Prime Time, przeznaczonego dla szkół ponadgimnazjalnych. Dostępne oprogramowania: Matura Prime Time. Elementary, Matura Prime Time. Pre-intermediate, Matura Prime Time. Intermediate, Matura Prime Time. Upper Intermediate.

Oprogramowanie zawiera:

 • wszystkie rozdziały z podręcznika (wraz z sekcją Matura Skills) i zeszytu ćwiczeń
 • pełny materiał audio (z opcją wyświetlania tekstu)
 • szeroki wybór interaktywnych ćwiczeń
 • prezentację zagadnień gramatycznych, zasad tworzenia wypowiedzi pisemnych, kluczowego słownictwa
 • dodatkowe ćwiczenia podsumowujące zagadnienia gramatyczne z każdego modułu
 • gry i quizy, które pomagają uczniom w konsolidacji materiału
 • różnorodny materiał video obejmujący m. in. filmy dokumentalne i linki do stron internetowych z filmami video powiązanymi z tematami poszczególnych rozdziałów
 • Word List z polskimi odpowiednikami i możliwością odsłuchania wymowy
 • klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz odpowiedzi sugerowane do zadań otwartych

Oprogramowanie do kursu Matura Prime Time (od elementary do upper intermediate) zawiera blisko 300 filmów dokumentalnych o szerokim spektrum tematycznym. Ponadto w każdej części znajduje się animowane nagranie Video Reader. Odpowiednio skonstruowane pytania pozwalają na lepsze zapoznanie się z treścią filmu, słownictwem i strukturami językowymi. Wszystkie zaprezentowane w oprogramowaniu filmy wzbogacają wiedzę ogólną i pogłębiają znajomość zagadnień kulturowych. Więcej»


Oprogramowanie jest komponentem nowego kursu Matura Upload, przeznaczonego dla szkół ponadgimnazjalnych. Dostępne oprogramowania: Matura Upload 1.

Oprogramowanie zawiera:

 • wszystkie rozdziały z podręcznika (wraz z sekcją Matura Practice) i zeszytu ćwiczeń
 • pełny materiał audio (z opcją wyświetlania tekstu)
 • szeroki wybór interaktywnych ćwiczeń
 • prezentację zagadnień gramatycznych, zasad tworzenia wypowiedzi pisemnych, kluczowego słownictwa
 • dodatkowe ćwiczenia podsumowujące zagadnienia gramatyczne z każdego modułu
 • gry i quizy, które pomagają uczniom w konsolidacji materiału
 • różnorodny materiał video obejmujący m. in. filmy dokumentalne oraz film animowany będący adaptacją lektury „The Speckled Band”. Więcej»
 • Word List z polskimi odpowiednikami i możliwością odsłuchania wymowy
 • klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz odpowiedzi sugerowane do zadań otwartych