Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Chemia – szkoła podstawowa

 1. /
 2. Produkty
 3. /
 4. Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP)...
 5. /
 6. Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP)...
Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Chemia
Lernetic logo

Czy wiesz, że Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) to wszystko, czego potrzebuje nauczyciel szkoły podstawowej, aby wytłumaczyć nawet najtrudniejsze zagadnienia – łatwo, skutecznie i w sposób atrakcyjny dla każdego ucznia.

Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Chemia

Wersja DEMO

Cena: 570 PLN BRUTTO
(3 licencje bezterminowe)

Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Chemia to 80 plansz interaktywnych, zawierających między innymi:

 • Pokazy ilustracji i fotografii przedstawiające chemię w sposób silnie nawiązujący do życia codziennego.
 • Interaktywne zasoby oparte m.in. na układzie okresowym pierwiastków chemicznych, schematach, modelach, wzorach i ilustracjach.
 • Symulacje, które pokazują, w jaki sposób zmiana czy dobór warunków lub danych wpływa na przebieg i wynik prezentowanych procesów.
 • Filmy przedstawiające reakcje chemiczne przeprowadzone zarówno w laboratorium, jak i zachodzące w najbliższym otoczeniu.
 • Trójwymiarowe, obracalne modele cząsteczek.

Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Chemia :

 • 10 zagadnień
 • ponad 200 interaktywnych ekranów
 • blisko 500 ilustracji i zdjęć
 • ponad 60 filmów i animacji
 • prawie 50 trójwymiarowych modeli

W pudełku nauczyciel znajdzie również 5 pełnowymiarowych plakatów edukacyjnych do zawieszenia w klasie – w tym plakat zawierający mnóstwo elementów rozszerzonej rzeczywistości (AR)!

Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Chemia
Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Chemia
Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Chemia
Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Chemia
Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Chemia
Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Chemia
Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Chemia
Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Chemia

Lista zagadnień opracowanych w IPP: Chemia:

 1. Materia
 2. Wewnętrzna budowa materii
 3. Reakcje chemiczne
 4. Gazy
 5. Roztwory wodne
 1. Wodorotlenki i kwasy
 2. Sole
 3. Węglowodory
 4. Pochodne węglowodorów
 5. Organiczne związki chemiczne o znaczeniu biologicznym (białka, cukry, tłuszcze)

Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Chemia to wszystko, czego potrzebuje nauczyciel szkoły podstawowej, aby wytłumaczyć nawet najtrudniejsze zagadnienia – łatwo, skutecznie i w sposób atrakcyjny dla każdego ucznia. IPP to multimedialne zasoby przygotowane do pracy na tablicach i monitorach interaktywnych, na które składają się interaktywne plansze, symulacje i inne pomocne treści do wykorzystania przez nauczyciela w trakcie zajęć.

Bogate zasoby Interaktywne – korzystając z plansz IPP, nauczyciel może wprowadzić nowy temat lub zagadnienie, które zaprezentowane w podręczniku w „płaskiej formie” może być dla ucznia trudne do zrozumienia. Wysoka interaktywność zasobów pozwala uczniom w sposób aktywny, obrazowy i niemal namacalny zapoznać się z prezentowanymi treściami, które często bywają dla nich abstrakcyjne.

IPP to materiały prezentacyjne, stanowiące doskonałe wsparcie nauczyciela również podczas przeprowadzania lekcji zdalnych – pozwalają w zrozumiały i przejrzysty sposób przedstawić uczniom omawiane zagadnienia.

Plansze wykonane są w nowoczesnej technologii HTML 5, dzięki czemu są łatwe w użyciu, są na bieżąco i bezpłatnie aktualizowane, a także nie wymagają instalacji żadnego oprogramowania.

Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Chemia

 • 3 licencje bezterminowe – 570 PLN BRUTTO