Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Fizyka – szkoła podstawowa

 1. /
 2. Produkty
 3. /
 4. Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP)...
 5. /
 6. Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP)...
Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Fizyka
Lernetic logo

Czy wiesz, że Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) to wszystko, czego potrzebuje nauczyciel szkoły podstawowej, aby wytłumaczyć nawet najtrudniejsze zagadnienia – łatwo, skutecznie i w sposób atrakcyjny dla każdego ucznia.

Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Fizyka

Wersja DEMO

Cena: 570 PLN BRUTTO
(3 licencje bezterminowe)

Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Fizyka to 80 plansz interaktywnych, zawierających między innymi:

 • Przejrzyście zaprezentowane zagadnienia tematyczne w czytelny sposób łączące definicje, wzory, schematy i wykresy.
 • Przykładowe obliczenia krok po kroku.
 • Symulacje, które pokazują, w jaki sposób zmiana czy dobór warunków lub danych wpływa na przebieg i wynik prezentowanych zjawisk.
 • Animacje i filmy obrazujące zjawiska fizyczne i przeprowadzanie doświadczenia.
 • Pokazy ilustracji i fotografii przedstawiające zagadnienia fizyczne w sposób nawiązujący do życia codziennego.

Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Fizyka:

 • 13 zagadnień
 • prawie 200 interaktywnych ekranów
 • blisko 600 ilustracji i zdjęć
 • ponad 50 filmów i animacji

W pudełku nauczyciel znajdzie również 5 pełnowymiarowych plakatów edukacyjnych do zawieszenia w klasie – w tym plakat zawierający mnóstwo elementów rozszerzonej rzeczywistości (AR)!

Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Fizyka
Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Fizyka
Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Fizyka
Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Fizyka
Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Fizyka
Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Fizyka
Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Fizyka
Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Fizyka

Lista zagadnień opracowanych w IPP: Fizyka:

 1. Ruch
 2. Siły
 3. Energia
 4. Zjawiska cieplne
 5. Właściwości materii
 6. Hydrostatyka i aerostatyka
 7. Elektrostatyka
 1. Prąd elektryczny
 2. Magnetyzm
 3. Ruch drgający i fale
 4. Optyka
 5. Fale elektromagnetyczne
 6. Świat fizyki

Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Fizyka to wszystko, czego potrzebuje nauczyciel szkoły podstawowej, aby wytłumaczyć nawet najtrudniejsze zagadnienia – łatwo, skutecznie i w sposób atrakcyjny dla każdego ucznia. IPP to multimedialne zasoby przygotowane do pracy na tablicach i monitorach interaktywnych, na które składają się interaktywne plansze, symulacje i inne pomocne treści do wykorzystania przez nauczyciela w trakcie zajęć.

Bogate zasoby Interaktywne – korzystając z plansz IPP, nauczyciel może wprowadzić nowy temat lub zagadnienie, które zaprezentowane w podręczniku w „płaskiej formie” może być dla ucznia trudne do zrozumienia. Wysoka interaktywność zasobów pozwala uczniom w sposób aktywny, obrazowy i niemal namacalny zapoznać się z prezentowanymi treściami, które często bywają dla nich abstrakcyjne.

IPP to materiały prezentacyjne, stanowiące doskonałe wsparcie nauczyciela również podczas przeprowadzania lekcji zdalnych – pozwalają w zrozumiały i przejrzysty sposób przedstawić uczniom omawiane zagadnienia.

Plansze wykonane są w nowoczesnej technologii HTML 5, dzięki czemu są łatwe w użyciu, są na bieżąco i bezpłatnie aktualizowane, a także nie wymagają instalacji żadnego oprogramowania.

Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Fizyka

 • 3 licencje bezterminowe – 570 PLN BRUTTO