Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Geografia – szkoła podstawowa

 1. /
 2. Produkty
 3. /
 4. Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP)...
 5. /
 6. Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP)...
Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Geografia
Lernetic logo

Czy wiesz, że Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) to wszystko, czego potrzebuje nauczyciel szkoły podstawowej, aby wytłumaczyć nawet najtrudniejsze zagadnienia – łatwo, skutecznie i w sposób atrakcyjny dla każdego ucznia.

Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Geografia

Wersja DEMO

Cena: 570 PLN BRUTTO
(3 licencje bezterminowe)

Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Geografia to 80 plansz interaktywnych, zawierających między innymi:

 • Filmy, animacje i prezentacje zdjęć obrazujące różnorodne krajobrazy Polski i świata, w tym charakterystyczne dla nich zwierzęta i roślinność, naturalne procesy przyrodnicze i zjawiska pogodowe wyjaśniające przyczyny i skutki ich występowania (np. tornada, cyklony tropikalne, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi i tsunami).
 • Interaktywne mapy.
 • Prezentacje zagadnień geografii społeczno-ekonomicznej, fizycznej i politycznej wzbogaconych o przykłady oraz dane statystyczne z wykresami i mapami.
 • Interaktywne, trójwymiarowe grafiki ułatwiające postrzeganie zależności przestrzennych, na przykład rozpoznawanie form ukształtowania terenu, określanie współrzędnych geograficznych, ruch Ziemi.

Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Geografia:

 • 17 zagadnień
 • prawie 350 interaktywnych ekranów
 • blisko 1000 ilustracji i zdjęć
 • ponad 40 filmów i animacji
 • prawie 100 map

W pudełku nauczyciel znajdzie również 5 pełnowymiarowych plakatów edukacyjnych do zawieszenia w klasie – w tym plakat zawierający mnóstwo elementów rozszerzonej rzeczywistości (AR)!

Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Geografia
Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Geografia
Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Geografia
Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Geografia
Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Geografia
Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Geografia
Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Geografia
Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Geografia

Lista zagadnień opracowanych w IPP: Geografia:

 1. Mapa Polski
 2. Krajobrazy Polski
 3. Lądy i oceany na Ziemi
 4. Krajobrazy świata
 5. Ruchy Ziemi
 6. Współrzędne geograficzne
 1. Geografia Europy
 2. Sąsiedzi Polski
 3. Środowisko przyrodnicze Polski
 4. Społeczeństwo i gospodarka Polski
 5. Relacje między elementami środowiska geograficznego
 1. Mój region i „mała ojczyzna”
 2. Azja
 3. Afryka
 4. Ameryka Północna i Południowa
 5. Australia i Oceania
 6. Obszary okołobiegunowe

Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Geografia to wszystko, czego potrzebuje nauczyciel szkoły podstawowej, aby wytłumaczyć nawet najtrudniejsze zagadnienia – łatwo, skutecznie i w sposób atrakcyjny dla każdego ucznia. IPP to multimedialne zasoby przygotowane do pracy na tablicach i monitorach interaktywnych, na które składają się interaktywne plansze, symulacje i inne pomocne treści do wykorzystania przez nauczyciela w trakcie zajęć.

Bogate zasoby Interaktywne – korzystając z plansz IPP, nauczyciel może wprowadzić nowy temat lub zagadnienie, które zaprezentowane w podręczniku w „płaskiej formie” może być dla ucznia trudne do zrozumienia. Wysoka interaktywność zasobów pozwala uczniom w sposób aktywny, obrazowy i niemal namacalny zapoznać się z prezentowanymi treściami, które często bywają dla nich abstrakcyjne.

IPP to materiały prezentacyjne, stanowiące doskonałe wsparcie nauczyciela również podczas przeprowadzania lekcji zdalnych – pozwalają w zrozumiały i przejrzysty sposób przedstawić uczniom omawiane zagadnienia.

Plansze wykonane są w nowoczesnej technologii HTML 5, dzięki czemu są łatwe w użyciu, są na bieżąco i bezpłatnie aktualizowane, a także nie wymagają instalacji żadnego oprogramowania.

Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) Geografia

 • 3 licencje bezterminowe – 570 PLN BRUTTO