Multimedialne Pracownie Przedmiotowe CHEMIA – szkoła podstawowa

 1. /
 2. Produkty
 3. /
 4. Multimedialne Pracownie Przedmiotowe (MPP)...
 5. /
 6. Multimedialne Pracownie Przedmiotowe CHEMIA...
Multimedialne Pracownie Przedmiotowe (MPP) Chemia
Lernetic logo

Czy wiesz, że Multimedialne Pracownie Przedmiotowe (MPP) to zestawy nowoczesnych i sprawdzonych multimedialnych materiałów edukacyjnych, które zostały stworzone z myślą o realizacji atrakcyjnych lekcji z wykorzystaniem tablic interaktywnych w szkole oraz komputerów i tabletów w domu.

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe (MPP) Chemia

Wersja DEMO

Cena: 850 PLN BRUTTO
Wersja pudełkowa – dla nauczycieli

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe Chemia (MPP) to sprawdzony merytorycznie, interaktywny materiał do nauki przy użyciu tablicy multimedialnej, a także doskonały pomysł na ciekawe lekcje w szkole podstawowej oparte o zgodne z podstawą programową zasoby, które zostały wypełnione zróżnicowanymi ćwiczeniami, symulacjami, filmami oraz grami edukacyjnymi.

Multimedialne zasoby MPP: Chemia to obowiązkowy element każdej pracowni przyrodniczej w szkole podstawowej. Wykorzystanie materiałów na tablice lub monitory interaktywne to jedna z najskuteczniejszych metod nauki, która pozwala z łatwością skupić uwagę i zaangażować całą klasę – szczególnie w przypadku pracowni przyrodniczych.

Bogate zasoby Interaktywne – pełna wersja materiału przygotowanego przez uznanego wydawcę edukacyjnych materiałów cyfrowych – firmę Learnetic SA, zawiera 13 zagadnień zgodnych z nową podstawą programową, a także dodatki stworzone z myślą o wspólnej pracy przy tablicach interaktywnych. Są to gry edukacyjne takie jak: memo i quizy, „tablice wiedzy”, a także kilkanaście wirtualnych plansz aktywizujących uczniów do wspólnej pracy, które funkcjonują pod nazwą „Razem na tablicy!”. Każde z zagadnień zostało dodatkowo podzielone na trzy typy lekcji: „Powtórz wiedzę”, „Czas na test” i „Sprawdź się”.

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe Chemia (MPP):

 • 11 zagadnień,
 • 33 lekcje (po 11 lekcji „Powtórz wiedzę”, „Czas na test” i „Sprawdź się”),
 • 696 ekranów, 481 zadań, 17 filmów, 69 symulacji, 27 obiektów 3D,
 • 11 gier dydaktycznych,
 • 4 plansze interaktywne,
 • zestaw plansz do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej wraz z przewodnikiem metodycznym.

Lista zagadnień opracowanych w MPP: Chemia:

 1. Materia
 2. Wewnętrzna budowa materii
 3. Reakcje chemiczne
 4. Gazy
 5. Roztwory wodne
 6. Kwasy
 1. Wodorotlenki
 2. Sole
 3. Węglowodory
 4. Pochodne węglowodorów
 5. Organiczne związki chemiczne o znaczeniu biologicznym (białka, cukry, tłuszcze)
Multimedialne Pracownie Przedmiotowe (MPP) Chemia
Multimedialne Pracownie Przedmiotowe (MPP) Chemia
Multimedialne Pracownie Przedmiotowe (MPP) Chemia
Multimedialne Pracownie Przedmiotowe (MPP) Chemia
Multimedialne Pracownie Przedmiotowe (MPP) Chemia
Multimedialne Pracownie Przedmiotowe (MPP) Chemia
Multimedialne Pracownie Przedmiotowe (MPP) Chemia
Multimedialne Pracownie Przedmiotowe (MPP) Chemia

Aktywizacja uczniów z zasobami interaktywnymi Razem na Tablicy!
Częścią każdego programu z serii MPP jest kilkanaście wirtualnych plansz „Razem na Tablicy!”, które zaprojektowane zostały do aktywizacji uczniów i wspólnej pracy z wykorzystaniem ekranów interaktywnych. Celem zasobów “Razem na tablicy!” jest umożliwienie pracy grupowej, przeprowadzanie burz mózgów, analiz, sondaży, rozpisywania procesów badawczych – a wszystko to przy pomocy nowoczesnych technologii.

W programie znajdują się narzędzia pozwalające na pracę metodami aktywizującymi, takie jak:

 • debata za i przeciw
 • 3 wersje interaktywnych sondaży
 • analiza SWOT
 • piramida priorytetów
 • poker kryterialny
 • rybi szkielet
 • metaplan
 • dywanik pomysłów
 • mówiąca ściana
 • mapa skojarzeń
 • gwiazda pytań

Dzięki powyższym rozwój kompetencji kluczowych może być kształtowany przy użyciu metod aktywizujących (zamiast podawczych). Uczniowie uczą się pracy metodą projektową, nawiązują dyskusje, zapoznają się z formami współpracy, które mogą np. służyć nauce priorytetyzowania czasu wykonywania zadań, podziałowi prac w grupie, tworzeniu założeń projektów badawczych, badaniu silnych i słabych stron produktów.

Wszystkie tematy lekcji podzielone zostały na trzy typy zasobów:

1) Powtórz wiedzę
materiał do wykorzystania na tablicy interaktywnej w celu powtórzenia lub zdobycia wiadomości z danego tematu, zawiera przede wszystkim teorię, liczne multimedia i małą liczbę ćwiczeń.

2) Sprawdź się
ten typ lekcji umożliwia powtórzenie materiału i sprawdzenie wiedzy. Program „podpowiada”, gdzie szukać właściwych odpowiedzi w zależności od tych, których udzielają użytkownicy.

3) Czas na test
zero teorii, sama praktyka. „Czas na test” to świetny pomysł na sprawdzanie wiedzy uczniów.

„Sprawdź się” to typowy materiał dla uczniów, który w ciekawy sposób przedstawia wybrane zagadnienia i pozwala sprawdzić wiedzę na ich temat. Materiał reaguje w sposób inteligentny na zachowania użytkowników – w razie złej odpowiedzi nakierowuje na informacje, które pomogą udzielić tej właściwej. Ten typ lekcji dostępny jest zarówno w wersji pudełkowej MPP dla nauczycieli, jak i w ramach licencji uczniowskiej, która umożliwia samodzielną i indywidualną pracę ucznia w domu i w trakcie zajęć. Ponieważ zasoby MPP udostępnione są przez nowoczesną i bezpłatną platformę edukacyjną Dzwonek.pl, posiadanie obu licencji i wspólna praca nauczyciela i ucznia pozwala korzystać z dodatkowych funkcjonalności programu, np. wysyłania zadań w formie prac domowych i otrzymywania wyników i statystyk.

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe (MPP)

Wersja pudełkowa – dla nauczycieli
 • 3 bezterminowe licencje (dla 3 nauczycieli)
 • możliwość instalacji na 6 urządzeniach,/li>
 • dostęp do 3 rodzajów lekcji i wszystkich ekranów
 • 3 książki – Instrukcja obsługi, Poradnik Metodyczny, Instrukcja tworzenia własnych lekcji
 • zlecanie prac domowych, organizacja testów i innych zadań (z wykorzystaniem licencji uczniowskich)
Multimedialne Pracownie Przedmiotowe (MPP)

Licencja – dla uczniów
 • 1 licencja na 12 lub 24 miesiące
 • możliwość instalacji na 1 urządzeniu
 • dostęp do lekcji typu „Sprawdź się”
 • praca indywidualna na lekcji i w domu
Multimedialne Pracownie Przedmiotowe CHEMIA
(wersja pudełkowa) – dla nauczycieli:

 • 3 licencje bezterminowe – 850 PLN BRUTTO
Multimedialne Pracownie Przedmiotowe CHEMIA
– dla uczniów:

 • 12 miesięcy, 10 licencji – 50 PLN BRUTTO
 • 24 miesiące, 10 licencji – 80 PLN BRUTTO

Pakiet PRZYRODNICZY
MPP BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA
(wersja pudełkowa) – dla nauczycieli:

 • 9 licencji bezterminowych – 1950 PLN BRUTTO