Multimedialne Pracownie Przedmiotowe GODZINA WYCHOWAWCZA – szkoła podstawowa

 1. /
 2. Produkty
 3. /
 4. Multimedialne Pracownie Przedmiotowe (MPP)...
 5. /
 6. Multimedialne Pracownie Przedmiotowe GODZINA...
Multimedialne Pracownie Przedmiotowe (MPP) Godzina wychowawcza
Lernetic logo

Czy wiesz, że Multimedialne Pracownie Przedmiotowe (MPP) to zestawy nowoczesnych i sprawdzonych multimedialnych materiałów edukacyjnych, które zostały stworzone z myślą o realizacji atrakcyjnych lekcji z wykorzystaniem tablic interaktywnych w szkole oraz komputerów i tabletów w domu.

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe (MPP) Godzina Wychowawcza

Wersja DEMO

Cena: 1250 PLN BRUTTO
Wersja pudełkowa – dla nauczycieli

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe Godzina wychowawcza (MPP) Interaktywne lekcje wychowawcze z wykorzystaniem tablicy multimedialnej? Ważne społecznie tematy, które absorbują współczesną młodzież każdego dnia? Możliwość wywołania dyskusji, zaangażowania uczniów w pracę grupową i indywidualną przy pomocy nowoczesnych technologii? Mamy to!

Zestaw MPP: Godzina wychowawcza powstał z myślą o młodzieży licealnej i uczęszczającej do starszych klas podstawowych. Dzięki tej pomocy dydaktycznej nauczyciel może w sposób ciekawy i merytoryczny omówić z uczniami zagadnienia dotyczące problemów współczesnego świata. Ma również szansę pomóc młodym ludziom w ukształtowaniu ich światopoglądu.

Bogate zasoby Interaktywne – wersja produktu przygotowanego przez uznanego wydawcę edukacyjnych materiałów cyfrowych – firmę Learnetic SA – zawiera 30 tematów lekcyjnych, a także dodatki stworzone z myślą o wspólnej pracy przy tablicy interaktywnej. Są to gry edukacyjne, takie jak: memo i quizy, tablice wiedzy, a także kilkanaście wirtualnych plansz aktywizujących, które funkcjonują pod nazwą „Razem na tablicy!”.
Multimedialne Pracownie Przedmiotowe to materiały dla pedagogów z pasją!

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe Godzina wychowawcza (MPP):

 • 30 tematów lekcyjnych, dotykających takich zagadnień, jak: religijność, dojrzewanie, uzależnienia, mowa nienawiści, patriotyzm czy asertywność,
 • prawie 100 ćwiczeniowych zasobów interaktywnych (po 2 lub 3 do wykonania w klasie i jedna lekcja uczniowska na zagadnienie),
 • zestaw plansz do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej,
 • przewodnik metodyczny dla nauczyciela, zawierający gotowe scenariusze lekcji i karty pracy,
 • przydatne dodatki w postaci tradycyjnych pomocy dydaktycznych.

Lista zagadnień opracowanych w MPP: Godzina wychowawcza:

 1. Asertywność
 2. Autorytety
 3. Choroby
 4. Depresja
 5. Emocje
 6. Fake news
 7. Formy dyskryminacji
 8. Hate speech
 9. Inność czy normalność?
 10. Netykieta
 1. Pieniądze miarą sukcesu?
 2. Pokój czy wojna?
 3. Praca, która hańbi
 4. Przestrzeganie zakazów
 5. Religijność
 6. Rozwód i związki rodzinne
 7. Seks (grupa wiekowa 12-15)
 8. Seks (grupa wiekowa 15-18)
 9. Przyglądamy się starości
 10. Czy studia to jedyna droga?
 1. Relatywizm i systemy wartości
 2. Tradycja a nowoczesność
 3. Trolling
 4. Od czego jestem uzależniony?
 5. Wojsko czy kultura?
 6. Wolność od, wolność do
 7. Wolność opinii
 8. Współczesny patriotyzm
 9. Zespół czy indywidualizm?
 10. Zjawisko zła na świecie
Multimedialne Pracownie Przedmiotowe (MPP) Godzina Wychowawcza
Multimedialne Pracownie Przedmiotowe (MPP) Godzina Wychowawcza
Multimedialne Pracownie Przedmiotowe (MPP) Godzina Wychowawcza
Multimedialne Pracownie Przedmiotowe (MPP) Godzina Wychowawcza
Multimedialne Pracownie Przedmiotowe (MPP) Godzina Wychowawcza
Multimedialne Pracownie Przedmiotowe (MPP) Godzina Wychowawcza
Multimedialne Pracownie Przedmiotowe (MPP) Godzina Wychowawcza
Multimedialne Pracownie Przedmiotowe (MPP) Godzina Wychowawcza

Aktywizacja uczniów z zasobami interaktywnymi Razem na Tablicy!
Częścią każdego programu z serii MPP jest kilkanaście wirtualnych plansz „Razem na Tablicy!”, które zaprojektowane zostały do aktywizacji uczniów i wspólnej pracy z wykorzystaniem ekranów interaktywnych. Celem zasobów “Razem na tablicy!” jest umożliwienie pracy grupowej, przeprowadzanie burz mózgów, analiz, sondaży, rozpisywania procesów badawczych – a wszystko to przy pomocy nowoczesnych technologii.

W programie znajdują się narzędzia pozwalające na pracę metodami aktywizującymi, takie jak:

 • debata za i przeciw
 • 3 wersje interaktywnych sondaży
 • analiza SWOT
 • piramida priorytetów
 • poker kryterialny
 • rybi szkielet
 • metaplan
 • dywanik pomysłów
 • mówiąca ściana
 • mapa skojarzeń
 • gwiazda pytań

Dzięki powyższym rozwój kompetencji kluczowych może być kształtowany przy użyciu metod aktywizujących (zamiast podawczych). Uczniowie uczą się pracy metodą projektową, nawiązują dyskusje, zapoznają się z formami współpracy, które mogą np. służyć nauce priorytetyzowania czasu wykonywania zadań, podziałowi prac w grupie, tworzeniu założeń projektów badawczych, badaniu silnych i słabych stron produktów.

Wszystkie tematy lekcji podzielone zostały na trzy typy zasobów:

1) Powtórz wiedzę
materiał do wykorzystania na tablicy interaktywnej w celu powtórzenia lub zdobycia wiadomości z danego tematu, zawiera przede wszystkim teorię, liczne multimedia i małą liczbę ćwiczeń.

2) Sprawdź się
ten typ lekcji umożliwia powtórzenie materiału i sprawdzenie wiedzy. Program „podpowiada”, gdzie szukać właściwych odpowiedzi w zależności od tych, których udzielają użytkownicy.

3) Czas na test
zero teorii, sama praktyka. „Czas na test” to świetny pomysł na sprawdzanie wiedzy uczniów.

„Sprawdź się” to typowy materiał dla uczniów, który w ciekawy sposób przedstawia wybrane zagadnienia i pozwala sprawdzić wiedzę na ich temat. Materiał reaguje w sposób inteligentny na zachowania użytkowników – w razie złej odpowiedzi nakierowuje na informacje, które pomogą udzielić tej właściwej. Ten typ lekcji dostępny jest zarówno w wersji pudełkowej MPP dla nauczycieli, jak i w ramach licencji uczniowskiej, która umożliwia samodzielną i indywidualną pracę ucznia w domu i w trakcie zajęć. Ponieważ zasoby MPP udostępnione są przez nowoczesną i bezpłatną platformę edukacyjną Dzwonek.pl, posiadanie obu licencji i wspólna praca nauczyciela i ucznia pozwala korzystać z dodatkowych funkcjonalności programu, np. wysyłania zadań w formie prac domowych i otrzymywania wyników i statystyk.

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe (MPP)

Wersja pudełkowa – dla nauczycieli i uczniów
 • 3 bezterminowe licencje (dla 3 nauczycieli)
 • możliwość instalacji na 6 urządzeniach
 • 30 licencji dla uczniów
 • 3 książki – Instrukcja obsługi, Poradnik Metodyczny, Instrukcja tworzenia własnych lekcji
 • zlecanie prac domowych, organizacja testów i innych zadań (z wykorzystaniem licencji uczniowskich)
 
Multimedialne Pracownie Przedmiotowe GODZINA WYCHOWAWCZA
(wersja pudełkowa) – dla nauczycieli:

 • 3 licencje bezterminowe – 1250 PLN BRUTTO