Pakiet aplikacji do SmartFloor – Rewalidacja z Happy Stones

 1. /
 2. Produkty
 3. /
 4. SmartFloor – niezwykła...
 5. /
 6. Pakiet aplikacji do...

Pakiet aplikacji do Smartfloor - Rewalidacja z Happy Stones

Happy Stones to zestaw interaktywnych zabaw i ćwiczeń ruchowych do wykorzystania podczas zajęć rewalidacyjnych z dziećmi. Proponowane ćwiczenia stymulują w szczególności percepcję wzrokową, myślenie logiczne i abstrakcyjne oraz spostrzegawczość. Rozwijają umiejętności językowe, a także zachęcają do podejmowania inicjatywy i działania, także tych związanych z aktywizacją społeczną, poprzez możliwość pracy w grupie. Przyjazna, spokojna grafika stymuluje nie tylko oko, ale i kubki smakowe. Szykujcie się na apetyczną i mądrą zabawę!

Dla kogo jest przeznaczony

Pakiet aplikacji Happy Stones jest przeznaczony do wykorzystania podczas zajęć rewalidacyjnych z dziećmi.

Pakiet aplikacji do Smartfloor - Rewalidacja z Happy StonesMoże również stanowić uzupełnienie codziennych zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych.

W szczególności jest polecany do ćwiczeń rewalidacyjnych z dziećmi lubiącymi aktywność ruchową lub potrzebującymi takiej formy aktywizacji. Umiejętność czytania i liczenia u dziecka nie jest wymagana.

Proponowane zadania są przeznaczone do pracy z jednym użytkownikiem, ćwiczeń w parze lub do pracy z grupą.

Jakie cele realizuje

Pakiet aplikacji Happy Stones służy do wspierania rozwoju fizycznego, społecznego, poznawczego i emocjonalnego na etapie wczesnej edukacji dziecka. Pakiet przeznaczony jest do organizacji zajęć wspierających wielokierunkową aktywność dzieci, podnoszących poziom integracji sensorycznej oraz kształtujących umiejętność korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

Pakiet aplikacji do Smartfloor - Rewalidacja z Happy StonesProponowane ćwiczenia stymulują w szczególności percepcję wzrokową i motorykę dużą, myślenie logiczne i abstrakcyjne oraz spostrzegawczość. Rozwijają umiejętności językowe, a także zachęcają do podejmowania inicjatywy i działania, także tych związanych z aktywizacją społeczną, poprzez możliwość pracy w grupie.

Uczestnik zajęć zostanie przeprowadzony za pomocą różnorodnych ćwiczeń po krainie kształtów, kolorów, wzorów, od tych najprostszych, do bardziej złożonych form, które będzie w stanie zinterpretować tj. rozpoznać, odróżnić, odnaleźć symetrię, przeciwieństwo, przeliczyć, złożyć w całość.

Autorzy pakietu starali się odpowiedzieć na potrzeby rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, koncentrując się na wspieraniu sprawności motorycznych i sensorycznych w czasie zorganizowanych bezpiecznych zabaw i gier ruchowych.

Co zawiera?

Pakiet Happy Stones zawiera szesnaście aplikacji interaktywnych, wspierających wielokierunkową aktywność dziecka.

Pakiet aplikacji do Smartfloor - Rewalidacja z Happy Stones
Pakiet aplikacji do Smartfloor - Rewalidacja z Happy Stones
Pakiet aplikacji do Smartfloor - Rewalidacja z Happy Stones

Wśród aplikacji można wyróżnić:

 • zagadki logiczne polegające na dopasowywaniu elementów w układance; odgadywaniu tożsamości postaci na obrazku; szukaniu, wskazywaniu lub zbieraniu potrzebnych przedmiotów, dobieraniu elementów w pary, ustalaniu kolejności przedmiotów w ciągu czy dokańczaniu wzorów i rytmów;
 • zabawy pamięciowe, polegające na odnalezieniu par przedmiotów;
 • zabawy kreatywne polegające na malowaniu, projektowaniu, wymyślaniu historyjek;
 • gry ruchowe polegające na łapaniu, przesuwaniu przedmiotów, zliczaniu ich;
 • zabawy dźwiękowe polegające na odtwarzaniu rytmu.

Ćwiczenia opierają się głównie o rozpoznawanie kształtów, kolorów, wzorów oraz dźwięków z jednoczesną aktywizacją ruchową.

Aktywne wsparcie rozwoju dziecka

Pracując z wykorzystaniem zabaw z pakietu Happy Stones kształtować można:

 • 01. percepcję wzrokową i słuchową;
 • 02. koncentrację uwagi, pamięć i spostrzegawczość;
 • 03. samodzielne, refleksyjne, logiczne, krytyczne i twórcze myślenie;
 • 04. myślenie abstrakcyjne i wyobraźnię;
 • 05. sprawności motoryczne i koordynację ruchową;
 • 06. stawianie pytań, dostrzeganie problemów, zbieranie informacji potrzebnych do ich rozwiązania, planowania i organizacji działania, a także rozwiązywanie problemów;
 • 07. poprawne posługiwanie się językiem polskim w mowie, pozwalające na samodzielną aktywność, komunikację i efektywną naukę;
 • 08. umiejętność obserwacji faktów i zjawisk;
 • 09. rozpoznawanie kolorów, kształtów, wzorów, dostrzeganie podobieństw i różnic;
 • 10. rozpoznawanie odbicia lustrzanego, rytmu układu, kolejności elementów w ciągu;
 • 11. liczenie do 10;
 • 12. samodzielność i podejmowanie inicjatywy;
 • 13. umiejętność współpracy w parach i w grupie;
 • 14. rozumienie poleceń, zasad gier i ćwiczeń oraz respektowanie ich.