Aktywna Tablica 2024

W 2024 roku jest realizowana kolejna edycja rządowego programu Aktywna Tablica dotyczącego rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W 2024 r. do przekazania szkołom na sprzęt komputerowy jest 55 mln zł.

W tym roku dyrektorzy szkół składają wnioski o udział w programie do 15 maja.

Kliknij więcej po szczegóły >>